ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ

Η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης από το μετασχηματιστή μέσης τάσης μέχρι το ρολόι της ΔΕΗ μπορεί να φτάσει μέχρι και 10% της ονομαστικής τάσης.Η πτώση τάσης από την αρχή της Ηλεκτρικής εγκατάστασης (ρολόι ΔΕΗ) μέχρι το σημείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής να μην υπερβαίνει το 4% της ονομαστικής τάσης της εγκατάστασης.Το συνολικό νούμερο πτώσης τάσης 14%μπορεί να το επικαλεστεί κάποιος που θα αντιμετωπίσει το θέμα της πτώσης τάσης επιφανειακά, και προκύπτει αν προσθέσει κάποιος το μέγιστο ποσοστό επιτρεπόμενης πτώσης τάσης του δικτύου διανομής της ΔΕΗ που είναι 10% (όπως και σε όλα τα αντίστοιχα ευρωπαικά δίκτυα) και 4% από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.Ωστόσο μια καλύτερη ματιά στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 , παράγραφος 525 (Πτώση τάσης στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών) θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί ο… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρικών Μηχανών

Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της ηλεκτρολογικής επιστήμης. Ο υποψήφιος εισαγωγικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας ή των απολυτήριων εξετάσεών του για την απόκτηση του πτυχίου του ηλεκτρολόγου Δ.Ε. θα πρέπει να διακατέχεται από υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων ικανών να περιγράφει τα είδη και τους αντίστοιχους κανόνες και τρόπους λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών. 1. Βιβλία ηλεκτρικών μηχανών Σχολικό βιβλίο ηλεκτρικών μηχανών που δίνεται στα τεχνικά σχολεία και σχολές από τον ΟΕΔΒ-Προβολή από  ΕΔΩ. Βιβλίο ηλεκτρικών μηχανών από το Ευγενίδειο ίδρυμα (έχει δοθεί επίσης τις προηγούμενες δεκαετίες στα τεχνικά σχολεία και σχολές)-Προβολή από  ΕΔΩ. 2. Βασικά στοιχεία και τύποι ηλεκτρικών μηχανών 3.  Ασκήσεις Ηλεκτρικών Μηχανών (με τις λύσεις):▐ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στις ηλεκτρικές μηχανές (Γεννήτριες & Κινητήρες Σ.Ρ.,… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης