(ΟΔΗΓΙΕΣ: Κάνοντας κλικ στο  Download calculator RVIP  ανοίγει η κάρτα στο   Google Drive   ,όπου κατεβάζουμε το φάκελο WindowsFormsApp1 (συμπιεσμένος) στον υπολογιστή μας. Κάνουμε  (Εxtract) και ανοίγουμε τους φακέλους με την σειρά  WindowsFormsApp1WindowsFormsApp1objDebug και τρέχουμε το WindowsForms_CalculatorR-V-I-P.exe