16:39:26

Κεφάλαιο 5
Ενότητες 5.1.1 έως και 5.1.6

  • Σκοποί ενότητας:
    Να αναγνωρίζετε και να υπολογίζετε τα χαρακτηριστικά μεγέθη του εναλλασσομένου ρεύματος.
    Να κατανοήσετε το τρόπο παραγωγής του εναλλασσομένου ρεύματος.
    Να προσθέτετε και να αφαιρείτε εναλλασσόμενα μεγέθη με τη βοήθεια διανυσμάτων.
    Να ξεχωρίζετε συμφασικά ρεύματα και ρεύματα με διαφορά φάσης.

ΜΑΘΗΜΑ 1 


ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1.1 Μεταβαλλόμενα και εναλλασσόμενα ρεύματα.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cXRf9wWUa4I[/embedyt]
Στο παρακάτω υπερσύνδεσμο έχετε την δυνατότητα να απαντήσετε στις ερωτήσεις της ενότητας 5.1.1

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LoSjYvAyhZ8[/embedyt]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2 5.1.3 & 5.1.4

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ2 5.1.3 & 5.1.4


 

ΜΑΘΗΜΑ 4


 

ΜΑΘΗΜΑ 5

Κεφάλαιο 5 Ενότητες 5.2 έως και 5.2.2.δ

Κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα

 


 

Κεφάλαιο 5 Ενότητες 5.2.2α έως και 5.2.2.γ

Σύνδεση καταναλωτών σε σειρά R,L,C

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PJPHS5SspzI[/embedyt]

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ II

Για την πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου της ηλεκτροτεχνίας υπάρχει σε ψηφιακή μορφή μια πλούσια γκάμα λυμένων ασκήσεων (που αφορά την ύλη όλων των κεφαλαίων της αντίστοιχης ύλης των πανελληνίων ΕΠΑ.Λ.) και μπορείτε να τις προβάλετε από τα επόμενα αρχεία. 
Επίσης, θα βρείτε υποδειγματικά λυμένες όλες τις άλυτες ασκήσεις και απαντήσεις ερωτήσεων θεωρίας που έχουν στην αντίστοιχη ύλη του εναλλασσόμενου ρεύματος, τα σχολικά βιβλία της ηλεκτροτεχνίας και της ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων, σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά (για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση).
Τις ασκήσεις αυτές θα πρέπει κάθε σπουδαστής, να τις λύνει και να έχει αφομοιώσει πλήρως τον τρόπο επίλυσής τους.
Α.       Αναλυτικά Λυμένες όλες οι προς λύση (άλυτες) ασκήσεις και ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, ανά ξεχωριστό κεφάλαιο και ενότητα. Προβολή του βιβλίου από ΕΔΩ .

▐ Λυμένες ασκήσεις στα εναλλασσόμενα ρεύματα (κεφάλαιο 7, ενότητα §7.10) – Προβολή από ΕΔΩ.▐ Λυμένες ασκήσεις-ερωτήσεις στους καταναλωτές και την συμπεριφορά τους στο              εναλλασσόμενο  ρεύμα (κεφάλαιο 8, ενότητα §8.9) – Προβολή από  ΕΔΩ.▐ Λυμένες ασκήσεις-ερωτήσειςστο συντονισμό κυκλώματος (κεφάλαιο 9, ενότητα §9.5 ) – Προβολή από  ΕΔΩ. ▐ Λυμένες ασκήσεις-ερωτήσεις στα τριφασικά ρεύματα (κεφάλαιο 10, ενότητα §10.7)- Προβολήαπό  ΕΔΩ.▐ Λυμένες ασκήσεις στην αντιστάθμιση (κεφάλαιο 11, ενότητα §11.4 )– Προβολή από  ΕΔΩ.

Β.    Αναλυτικά Λυμένες όλες οι προς λύση (άλυτες) ασκήσεις και ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου της Ηλεκτροτεχνίας ανά ξεχωριστό κεφάλαιο – ενότητα . Προβολή του βιβλίου από ΕΔΩ .

Ασκήσεις:▐ Λυμένες Ασκήσεις στα εναλλασσόμενα ρεύματα (ενότητα 5.1) – Προβολή από  ΕΔΩ.▐ Λυμένες ασκήσεις στα κυκλώματα (ενότητα 5.2) – Προβολή από  ΕΔΩ .▐ Λυμένες ασκήσεις στην ισχύ του εναλλασσόμενου ρεύματος (ενότητα 5.3)-Προβολή από ΕΔΩ.▐ Λυμένες ασκήσεις στο συντονισμό κυκλώματος (ενότητα 5.4) – Προβολή  απόΕΔΩ .▐ Λυμένες ασκήσεις στα τριφασικά ρεύματα (ενότητα 5.5) – Προβολή  απόΕΔΩ .
Ερωτήσεις: 
▐ Απαντήσεις Ερωτήσεων – εναλλασσόμενα ρεύματα (ενότητα 5.1) – Προβολή από ΕΔΩ .▐ Απαντήσεις Ερωτήσεων  – κυκλώματα (ενότητα 5.2) – Προβολή από ΕΔΩ .▐ Απαντήσεις Ερωτήσεων  – ισχύς και ενέργεια (ενότητα 5.3) – Προβολή από ΕΔΩ .▐ Απαντήσεις Ερωτήσεων  – συντονισμός (ενότητα 5.4) – Προβολή από ΕΔΩ.▐ Απαντήσεις Ερωτήσεων  – τριφασικά ρεύματα (ενότητα 5.5) – Προβολή από ΕΔΩ .▐ Απαντήσεις Ερωτήσεων  – ανόρθωση  (ενότητα 6.1) – Προβολή από ΕΔΩ .
Γ.     Βιβλίο Ηλεκτροτεχνίας ΙΙ- Β μέρος.
Οι Απαντήσεις όλων των ερωτήσεων και ασκήσεων των σχολικών βιβλίων εκδόσεων ΟΕΔΒ, της ηλεκτροτεχνίας και ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε ένα βιβλίο (από τον ιστότοπο: https://electrotexnia.blogspot.gr), προβολή από ΕΔΩ ή πατήστε πάνω στην εικόνα:

Δ        Φυλλάδια με ΛΥΜΕΝΕΣ Ασκήσεις στην ηλεκτροτεχνία ΙΙ .
▐  1ο Φυλλάδιο –Λυμένες Γενικές Ασκήσεις στα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος (από το σχολικό βιβλίο Ο.Ε.Δ.Β. κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος)– Προβολή από  ΕΔΩ.▐  2ο Φυλλάδιο –Λυμένες  Γενικές ασκήσεις στα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος (παρόμοιες με τις άλυτες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου ηλεκτροτεχνίας)– Προβολή από  ΕΔΩ.