Ανάκλαση+Διάθλαση

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3Dk9hTXQTysgE%26feature%3Drelated img=x:/img.youtube.com/vi/k9hTXQTysgE/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /]

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DHoBvZHq8t-U%26feature%3Drelated img=x:/img.youtube.com/vi/HoBvZHq8t-U/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /]

 

Νόμος OHM

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DqHHoaSlQDwo%26feature%3Dplayer_embedded img=x:/img.youtube.com/vi/qHHoaSlQDwo/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /]

 

Ηλεκτρ. ταλ. LC

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3Dms_WW76a6ZE%26feature%3Dplayer_embedded img=x:/img.youtube.com/vi/ms_WW76a6ZE/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /]

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DPbqql-SQ6c8%26feature%3Dplayer_embedded img=x:/img.youtube.com/vi/Pbqql-SQ6c8/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /]