Προγραμματισμός με τη γλώσσα C++

Στο Μέρος Α παρουσιάζονται θεμελιώδεις προγραμματιστικές δομές και οι λογικές τους και θεμελιώδεις δομές δεδομένων. Το πρόγραμμα ως προϊόν (προδιαγραφές, σχεδίαση-υλοποίηση, απόδειξη ορθότητας, τεκμηρίωση)….

Συγγραφέας: Θεόδωρος Αλεβίζος
Έκδοση ebook: ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ 
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-603-515-9
Μέγεθος: σελ. 1166 / 73 Mb
Μορφή: Pdf Online

ONLINE READING

 
Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Η Γλώσσα C

Διαδικαστικός Προγραμματισμός: Η Γλώσσα C

Το προτεινόμενο σύγγραμμα στοχεύει στην εισαγωγή του πρωτοετούς φοιτητή στις έννοιες του διαδικαστικού προγραμματισμού, του δομημένου προγραμματισμού και του τμηματικού προγραμματισμού….

Συγγραφέας: Πάρις Μαστοροκώστας
Έκδοση: ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ 
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 978-960-603-057-4
Μέγεθος: σελ. 298 / 5 Mb
Μορφή: Pdf Online

ONLINE READING

 
Εισαγωγή στη C++

Εισαγωγή στη C++

Σχετικά με τη C++: Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++, PASCAL) μεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος σε εκτελέσιμη μορφή που να καταλαβαίνει ο επεξεργαστής. Η μορφή αυτή είναι η γλώσσα μηχανής, και διαφέρει για κάθε επεξεργαστή, αρχιτεκτονική και λειτουργικό σύστημα.

Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Γιάννης Τσιομπίκας
Έτος έκδοσης: 2004
Μέγεθος: 45 σελ. / 432 Kb
Μορφή: pdf

ONLINE READING

  • LESSONS C (Δ. Ψούνης)[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLLMmbOLFy25F31qiV5Gsx8Zzq9QndUZbL&v=hx9ddaIyi6k[/embedyt]

  • LESSONS C++ (Δ. Ψούνης)[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLLMmbOLFy25Ems46dvy2EG5uQHGPa6f6u&v=vzIZes9my2E[/embedyt]