Αν και σχεδόν έχει φθάσει τον μισό αιώνα “ζωής”, η C, εξακολουθεί να αποτελεί μια πανίσχυρη γλώσσα προγραμματισμού, την οποία οφείλει να γνωρίζει κάθε προγραμματιστής που θεωρεί τον εαυτό του επαγγελματία. Στην παρούσα κατηγορία, προτείνονται πηγές σχετικές με τον Προγραμματισμό στη γλώσσα C και τις διάφορες εκδόσεις της, τόσο σε Console Mode, όσο και κάτω από παραθυρικά περιβάλλοντα.
Το μάθημα “Γλώσσα Προγραμματισμού C/C++”, καθώς και αντίστοιχα μαθήματα με συναφή τίτλο και παρεμφερή διδακτέα ύλη, διδάσκονται από τα πρώτα ως και τα πιο προχωρημένα εξάμηνα ειδικοτήτων πληροφορικής, τόσο των ΙΕΚ και ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, όσο και τριτοβαθμίων ιδρυμάτων. Στις παρακάτω προτεινόμενες βιβλιογραφικές παραπομπές, μπορείτε να βρείτε υλικό τόσο για την εμβάθυνση στην ύλη των σχετικών μαθημάτων, όσο και για την εκπόνηση και υλοποίηση τυχόν εργασιών που έχετε αναλάβει στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών σας.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ C – ΨΟΥΝΗΣ
Compile and Execute C Online (GNU GCC v7.1.1
Dev-C++

 

C Μάθημα 1: Πρώτο Πρόγραμμα Τεστ 11        
C Μάθημα 2: Βασικά Στοιχεία Τεστ 12        
C Μάθημα 3: Μεταβλητές-Σταθερές              
C Μάθημα 4: Δομή Ελέγχου              
C Μάθημα 5: Δομές Επανάληψης                
C Μάθημα 6: Συναρτήσεις                
C Μάθημα 7: Πίνακες Τεστ 13        
C Μάθημα 8: Δείκτες Τεστ 14        
C Μάθημα 9: Είσοδος-Έξοδος 1 Τεστ 15        
C Μάθημα 10: Συμβολοσειρές Τεστ 16        
C Μάθημα 11: Ροή Προγράμματος Τεστ 17        
C Μάθημα 12: Δυναμική Δέσμευση Μνήμης Τεστ 18        
C Μάθημα 13: Δομές Τεστ 19        
C Μάθημα 14: Εμβέλεια Τεστ 20        
C Μάθημα 15: Συναρτήσεις Εισόδου              
C Μάθημα 16: Συναρτήσεις Εξόδου              
C Μάθημα 17: Επικ/νια με Λ.Σ.              
C Μάθημα 18: string.h              
Αλγόριθμοι C 1: Διαπέραση Πίνακα Τεστ 21        
Αλγόριθμοι C 2: Αναζήτηση σε Πίνακα Τεστ 22        
Αλγόριθμοι C 3:              
Αλγόριθμοι C 4:                    
Δομές C 1:       Τεστ 23        
Δομές C 2: Τεστ 24        
Δομές C 3: Τεστ 25        
Δομές C 4: Τεστ 26        
Δομές C 5:       Τεστ 27        
Δομές C 6: Τεστ 28        
Δομές C 7: Τεστ 29        
Δομές C 8: Τεστ 30
 

 

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα C++

Θεόδωρος Αλεβίζος

Αθήνα, 2014

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Ελληνικά
Σελίδες : 1166
Σύνδεσμος / Πηγή : ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
 

Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Παναγιώτης Νάστου

©  Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Μαθηµατικών, Σημειώσεις / Διαφάνειες Μαθήματος

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Ελληνικά
Σελίδες : 222
Σύνδεσμος / Πηγή : Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Μαθηµατικών – Εξυπηρετητής “Μυρία”
 

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος Κοκκινόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”
Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΣΤΕΦ / ΤΕΙ Λάρισας

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Ελληνικά
Σελίδες : 166
Σύνδεσμος / Πηγή : ΤΕΙ Λάρισας
 

Έτοιµες Ασκήσεις σε C

Κων/νος Στυλιάδης

Φλώρινα, Οκτώβριος 1997

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Ελληνικά
Σελίδες : 58
Σύνδεσμος / Πηγή : ΠΛΗΝΕΤ-ΔΔΕ Φλώρινας
 

Σημειώσεις για τη Γλώσσα C

Κ. Βασιλάκης, Γ. Λέπουρας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Ελληνικά
Σελίδες : 58
Σύνδεσμος / Πηγή : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
 

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++11

© 2004-2017 Σταμάτης Σταματιάδης, stamatis@uoc.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Ελληνικά
Σελίδες : 386
Σύνδεσμος / Πηγή : Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
 

C Programming Language

Tutorials Point

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 185
Σύνδεσμος / Πηγή : Tutorials Point (https://www.tutorialspoint.com)
 

An Introduction to the C Programming Language and Software Design

Tim Bailey

2005
Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 153
Σύνδεσμος / Πηγή : The University of Sidney (http://sydney.edu.au)
 

C Programming Tutorial

Mark Burgess

© 1999 Mark Burgess, Faculty of Engineering, Oslo College
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 410
Σύνδεσμος / Πηγή : http://markburgess.org
 

The C Book

Mike Banahan, Declan Brady, Mark Doran

1991
Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 359
Σύνδεσμος / Πηγή : GBdirect Publications (http://publications.gbdirect.co.uk)
 

Learn C++ Programming Language

Tutorials Point

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 322
Σύνδεσμος / Πηγή : Tutorials Point (https://www.tutorialspoint.com)
 

Fundamentals of C++ Programming

Richard L. Halterman

© 2008-2017, Richard L. Halterman, School of Computing – Southern Adventist University

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 746
Σύνδεσμος / Πηγή : Southern Adventist University – School of Computing
 

Advanced Programming with C++

Tim Love, adapted by Hugh Murrell, for Computer Science UKZN

2011, C++ Notes for Engineers
Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 63
Σύνδεσμος / Πηγή : School of Mathematics, Statistics and Computer Science, University of KwaZulu-Natal
 

C Programming in Linux

David Haskins

© 2009, Ventus Publishing ApS

Μορφή Βιβλίου : PDF
Γλώσσα Βιβλίου : Αγγλικά
Σελίδες : 84
Σύνδεσμος / Πηγή : https://free-ebooks.gr
ISBN : 978-87-7681-472-4