Φύλλο εργασίας: Παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων στο συνεχές ρεύμα

  1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  2. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_ΦΑΣΗ 2_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2_ΦΑΣΗ 2_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  4. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_ΦΑΣΗ 3_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  5. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_ΦΑΣΗ 4_senario hlektrotexnias _dkavalieros

Παράσταση απλού ηλεκτρικού κυκλώματος:

 

ΠΗΓΗ  Σ.Ρ(DC)

 

ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΩΜΑ-ΧΩΡΙΣ-ΠΗΓΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΟΚΥΚΛΩΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ