Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της ηλεκτρολογικής επιστήμης. Ο υποψήφιος εισαγωγικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας ή των απολυτήριων εξετάσεών του για την απόκτηση του πτυχίου του ηλεκτρολόγου Δ.Ε. θα πρέπει να διακατέχεται από υπόβαθρο θεωρητικών γνώσεων ικανών να περιγράφει τα είδη και τους αντίστοιχους κανόνες και τρόπους λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών.

1. Βιβλία ηλεκτρικών μηχανών

Σχολικό βιβλίο ηλεκτρικών μηχανών που δίνεται στα τεχνικά σχολεία και σχολές από τον ΟΕΔΒ-Προβολή από  ΕΔΩ.

Βιβλίο ηλεκτρικών μηχανών από το Ευγενίδειο ίδρυμα (έχει δοθεί επίσης τις προηγούμενες δεκαετίες στα τεχνικά σχολεία και σχολές)-Προβολή από  ΕΔΩ.

P075_164-2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ-ΚΕΦ2


2. Βασικά στοιχεία και τύποι ηλεκτρικών μηχανών

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ

3.  Ασκήσεις Ηλεκτρικών Μηχανών (με τις λύσεις):▐ ΑΣΚΗΣΕΙΣ στις ηλεκτρικές μηχανές (Γεννήτριες & Κινητήρες Σ.Ρ., Κινητήρες Ε.Ρ. , Μετασχηματιστές), με τις αναλυτικές λύσεις τους. Προβολή από ΕΔΩ.
(Πηγές ασκήσεων-βιβλιογραφία τα σχολικά βιβλία των ηλεκτρικών μηχανών του ιδρύματος ευγενίδου και των εκδόσεων ΟΕΔΒ του υπουργείου παιδείας) .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΕΦ2-ΗΛΜΗΧΑΝΕΣ-

ΑΛΥΤΕΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΩΝ_2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-2-ΣΥΝΕΧΟΥΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ_signed


4.  Φυλλάδια Θεωρίας:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΕΣ-KEF2-2021

Γεννήτριες Σ.Ρ. (συνεχούς ρεύματος)Προβολή από  ΕΔΩ .

Κινητήρες Σ.Ρ. (συνεχούς ρεύματος)Προβολή από  ΕΔΩ .

(Βιβλιογραφία Φυλλαδίων τα Σχολικά βιβλία των ηλεκτρικών μηχανών του ιδρύματος Ευγενίδου και των εκδόσεων ΟΕΔΒ του υπουργείου παιδείας)

8_Στρεφόμενες_ηλεκτρικές_μηχανές-Μηχανές_DC

4. Εκπαιδευτικά βίντεο ηλεκτρικών μηχανών
Παρακολουθήστε τα επόμενα εκπαιδευτικά βίντεο που αφορούν το τρόπο λειτουργίας μετασχηματιστών και μηχανών. Προβολή από ΕΔΩ ή πατώντας πάνω στην εικόνα.