Μηχανική :

Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Θέση
Α Λυκείου Θέση στο Επίπεδο
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μετατόπιση
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μετατόπιση – Μήκος Τόξου , (ii)
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μέση Ταχύτητα (i)
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μέση Ταχύτητα (ii)
B Γυμνασίου Στιγμιαία Ταχύτητα
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση ii
Α Λυκείου Ευθύγραμμη Ομαλή δύο αυτοκίνητα
Α Λυκείου Διαγράμματα
Α Λυκείου Ομαλά Μεταβαλλόμενη δύο αυτοκίνητα
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Κινήσεις
Α Λυκείου Κινήσεις ii
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Οι δυνάμεις προκαλούν παραμόρφωση
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μέτρηση Δύναμης (Νόμος Hook)
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Η έννοια της Συνισταμένης Δύναμης
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Συνισταμένη Δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Συνισταμένη Δυνάμεων με κάθετες Διευθύνσεις
Β Γυμνασίου Συνισταμένη Δυνάμεων με τυχαίες Διευθύνσεις
Α Λυκείου Συνισταμένη Δυνάμεων με τυχαίες Διευθύνσεις
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Ανάλυση Δύναμης σε Συνιστώσες
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μάζα – Αδράνεια (i) , (ii)
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Ανάλυση Βάρους σε Συνιστώσες (Θεωρία)
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Βάρος
Β Γυμνασίου Βάρος στην Γη – Σελήνη
Α Λυκείου Ισορροπία Σώματος
Γ Λυκείου Ισορροπία Ράβδου
Α Λυκείου Δύναμη – Επιτάχυνση – Ταχύτητα – Θέση
Β Γυμνασίου Το φορτηγό και το κιβώτιο
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Δύναμη, Μάζα & Επιτάχυνση
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου 2ος Νόμος του Νεύτωνα
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου 2os – 3os Νόμος Νεύτωνα
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Βάρος και 3ος Νόμος Νεύτωνα
Β Γυμνασίου Τριβή
Α Λυκείου Τριβή
Β Γυμνασίου Σχεδιασμός Βάρους , Κάθετης Αντίδρασης , Τριβής , Τάσης
Α Λυκείου Κίνηση σε Κεκλιμένο Επίπεδο
Α Λυκείου Κυκλική Κίνηση
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Ελαστική Δυναμική Ενέργεια , Ελατήριο
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Κινητική Ενέργεια
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μηχανική Ενέργεια
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Διατήρηση Ενέργειας
Γ Λυκείου Ελαστική Κρούση
Ενημερωτικά Οι κόκκινες οι πράσινες … χάντρες
Γ Λυκείου Επίπεδη Κίνηση Στερεού Σώματος
Γ Λυκείου Ταχύτητες κατά την περιστροφή ενός τροχού
Γ Λυκείου Ροπή, Ροπή Αδράνειας & Γωνιακή Επιτάχυνση
Γ Λυκείου Η Τραμπάλα
Γ Λυκείου Στατική Τριβή και κύλιση τροχού σε κεκλιμένο Επίπεδο
Γ Λυκείου Κίνηση Στερεού Σώματος σε οριζόντιο επίπεδο
Γ Λυκείου Κίνηση τροχού σε κεκλιμένο επίπεδο
Γ Λυκείου Στροφική κίνηση και τροχαλία (i) , (ii)
Γ Λυκείου Ανακύκλωση σφαίρας
Α Λυκείου Ανακύκλωση Υλικού σημείου
Γ Λυκείου Τροχαλία
Γ Λυκείου Γιο – Γιο (i)
Γ Λυκείου Γιο – Γιο (ii)
Γ Λυκείου Προς ποιά κατεύθυνση θα κινηθεί το καρούλι
Γ Λυκείου Δυνάμεις στην άρθρωση κατά την περιστροφή μιας ράβδου
Γ Λυκείου Διατήρηση Στροφορμής (i)
Γ Λυκείου Διατήρηση Στροφορμής (ii)
Γ Λυκείου Ελαστική Κρούση Ράβδου με το έδαφος
Γ Λυκείου Άσκηση Πανελλήνιες Εξετάσεις 2009

 

Ταλαντώσεις – Κύματα :

Γ Λυκείου Ταλαντώσεις
Γ Λυκείου Ταλάντωση σε κατακόρυφο επίπεδο
Ενημερωτικά Συζευγμένα Εκκρεμή
Ενημερωτικά Συζευγμένες Ταλαντώσεις
Γ Λυκείου Ταλάντωση και Στροφική Κίνηση
Γ Λυκείου Ηλεκτρομαγνητικές Ταλαντώσεις
Γ Λυκείου Φθίνουσα Ηλεκτρομαγνητική Ταλάντωση
Γ Λυκείου Συντονισμός
Γ Λυκείου Εξαναγκασμένες Ηλεκτρομαγνητικές Ταλαντώσεις – Συντονισμός
Γ Λυκείου , Γ Γυμνασίου Ταλάντωση Εκκρεμούς
Γ Λυκείου Εκκρεμές και συντονισμός
Γ Λυκείου Σώματα δεμένα σε κατακόρυφο ελατήριο
Γ Λυκείου Σύνθεση Ταλαντώσεων
Γ Λυκείου Διακρότημα
Γ Λυκείου Διακρότημα – Ήχος
Γ Λυκείου , Γ Γυμνασίου Εγκάρσια Κύματα
Γ Λυκείου , Γ Γυμνασίου Διαμήκη Κύματα
Γ Λυκείου Μή αρμονικά κύματα
Γ Λυκείου Συμβολή Κυμάτων
Γ Λυκείου Συμβολή Κυμάτων – Στάσιμα Κύματα (i)
Γ Λυκείου Συμβολή Κυμάτων – Στάσιμα Κύματα (ii)
Γ Λυκείου Στάσιμα Κύματα
Γ Λυκείου Ανάκλαση Κύματος σε Ακίνητο Άκρο
Γ Λυκείου Ανάκλαση Κύματος σε Ελεύθερο Άκρο
Γ Λυκείου Φαινόμενο Doppler , Doppler ii , Doppler iii
Γ Λυκείου Άσκηση Πανελλήνιες Εξετάσεις 2009

 

Ηλεκτρομαγνητισμός :

Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Νόμος Coulomb (Παρουσίαση)
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Νόμος Coulomb (i) , (ii)
Β Λυκείου Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου
Β Λυκείου Κίνηση Φορτίου Σε Ομογενές Ηλεκτρικό Πεδίο
Β Λυκείου Μαγνητικό Πεδίο Ευθύγραμμου Αγωγού Μεγάλου Μήκους 3D (i)
Β Λυκείου Μαγνητικό Πεδίο Ευθύγραμμου Αγωγού Μεγάλου Μήκους 3D (ii)
Β Λυκείου Κίνηση φορτίου σε Μαγνητικό & Ηλεκτρικό πεδίο 3D
Β Λυκείου Κίνηση Φορτίου σε Ομογενές Μαγνητικό και Ηλεκτρικό Πεδίο
Β Λυκείου Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή (πτώση ράβδου)
Γ Γυμνασίου Ηλέκτριση με Τριβή (i) , (ii)
Γ Γυμνασίου Ηλέκτριση με Επαφή
Γ Γυμνασίου Ηλέκτριση με Επαφή με ίσο φορτίο
Γ Γυμνασίου Ηλέκτριση με Επαγωγή (αγωγοί) , (ii) , (iii)
Γ Γυμνασίου Ηλέκτριση με Επαγωγή (μονωτές)
Γ Γυμνασίου Ηλεκτροστατικό Εκκρεμές

 

Ηλεκτρικό Ρεύμα :

Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Αγωγοί του Ηλεκτρικού Ρεύματος
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Μονωτές του Ηλεκτρικού Ρεύματος
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Φορά – Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Κίνηση Ηλεκτρονίων – Ηλεκτρικό ρεύμα
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Το ταξίδι των ηλεκτρονίων
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Νόμος του Ohm
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Σύνδεση αντιστατών Σειρά , Παράλληλα
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Νόμος του Joule ,(Quiz , ii , iii , iv , v)
Β Λυκείου Κύκλωμα με πηγή συνεχούς τάση, πηνίο και αντιστάτη

 

Θερμότητα :

Β Γυμνασίου Κλίμακες Θερμοκρασιών
Β Γυμνασίου Θερμική Ισορροπία
Β Γυμνασίου Νόμος Θερμιδομετρίας
Β Γυμνασίου Θερμική διαστολή στερεών , Δομικοί λίθοι και θερμοκρασία
Β Γυμνασίου Γραμμική διαστολή
Β Γυμνασίου Διαστολή Υγρών
Β Λυκείου Σχεδιασμός Διαγραμμάτων P-V

 

Ρευστά :

Β Γυμνασίου Πίεση
Β Γυμνασίου Υδροστατική Πίεση
Β Γυμνασίου Ατμοσφαιρική Πίεση
Β Γυμνασίου Ατμοσφαιρική Πίεση και Βαρύτητα
Β Γυμνασίου Βεντούζα
Β Γυμνασίου Ατμοσφαιρική Πίεση και ένα κουτάκι αναψυκτικού
Β Γυμνασίου Υδροστατική & Ατμοσφαιρική Πίεση
Β Γυμνασίου Πείραμα Torricelli
Β Γυμνασίου Υδραυλική Αντλία
Β Γυμνασίου Άνωση
Β Γυμνασίου Γιατί ένα σιδερένιο πλοίο δεν βυθίζεται
Β Γυμνασίου Πλεύση

 

Οπτική :

Γ Γυμνασίου Σκιά – Παρασκιά – Έκλειψη Ηλίου (Σελήνης)
Γ Γυμνασίου Αρχή του fermat
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Ανάκλαση – Διάθλαση Φωτό (i) , (ii)
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Διάχυση – Κανονική Ανάκλαση
Γ Γυμνασίου Οπτικό Πεδίο Επίπεδου Κατόπτρου
Γ Γυμνασίου Επίπεδα Κάτροπτρα
Ενημερωτικά Πραγματική συμπεριφορά Παραβολικού Κατόπτρου
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Ιδανικό Κάτοπτρο
Γ Γυμνασίου Οπτικό Πεδίο Κυκλικού Κατόπτρου
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Το ψαράκι
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Πορεία φωτός μέσα από Γυάλινη Πλάκα
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Πορεία φωτός μέσα από πρίσμα
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Πορεία Φωτός σε διαφορετικά Μέσα
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Αντικατοπτρισμός
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Ανάλυση Λευκού Φωτός
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Ανάλυση Λευκού Φωτός Μέσα από Πρίσμα
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Μέτρηση Δείκτη Διάθλασης
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Διασκεδασμός Φωτός
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Διάθλαση-ανάκλαση φωτός μέσα από σταγόνα νερού (i), (ii), (Συνολικά)
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Σχηματισμός Ουράνιου Τόξου
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Πορεία Φωτός σε Σταγόνα Νερού (i) , (ii) , Ουράνιο Τόξο
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Ολική Ανάκλαση φωτός
Γ Γυμνασίου , Γ Λυκείου Οπτική Ίνα (i) , (ii)
Γ Γυμνασίου Χρώματα RGB , CMY
Γ Γυμνασίου Ιδανικός Φακός , Συνδιασμός Φακών
Γ Γυμνασίου Λεπτοί Φακοί και Κάτοπτρα
Ενημερωτικά Πραγματική Συμπεριφορά Σφαιρικού, Ελλεπτικού , Υπερβολικού φακού

Σύγχρονη Φυσική

Γ Λυκείου Πρότυπο Rutherfod – Thomson

Quiz :

Β Γυμνασίου Από το μικρό στο μεγάλο Κλίμακα μεγεθών
Β Γυμνασίου Θεμελιώδη και Παράγωγα Μεγέθη
Β Γυμνασίου Πυκνότητα
Β Γυμνασίου Διανυσματικά-Μονόμετρα Μεγέθη
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Θέση
Α Λυκείου Θέση 2D
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Μετατόπιση
Α Λυκείου Μετατόπιση 2D
Β Γυμνασίου Μέση ταχύτητα (i) , (ii)
Β Γυμνασίου Μέση – Στιγμιαία Ταχύτητα
Β Γυμνασίου Ταχύτητες Σωμάτων
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Σχεδίαση Διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Σχεδίαση Διαγράμματος θέσης – χρόνου
Α Λυκείου Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση
Α Λυκείου Σχεδίαση Διαγράμματος Θέσεως – Χρόνου (i) , (ii)
Α Λυκείου Σχεδιάση Διαγράμματος Ταχύτητας – Χρόνου
Β Γυμνασίου Γενικά για τις δυνάμεις
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Η δύναμη ως διάνυσμα
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Σχεδιασμός Δυνάμεων
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Συνισταμένη Δυνάμεων
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Συνισταμένη Συγγραμικών Δυνάμεων
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου Αδράνεια
Β Γυμνασίου , Α Λυκείου 3ος Νόμος Νεύτωνα (i) , (ii) , Νόμοι Νεύτωνα
Β Γυμνασίου Μάζα Vs Βάρος , (ii)
Β Γυμνασίου Πίεση (i) , (ii) , (iii)
Β Γυμνασίου Υδροστατική Πίεση
Β Γυμνασίου Άνωση (i) , (ii) , (iii) , (iv) , (v)
Β Γυμνασίου Έργο – Ενέργεια
Β Γυμνασίου Ενέργεια (i) , (ii) , (iii) , (iv) , (v) , (vi) , (vii)
Γ Γυμνασίου Ηλεκτρική Δύναμη (i) , (ii) , (iii) , (iv)
Γ Γυμνασίου Άτομα
Γ Γυμνασίου Νόμος Coulomb , (ii)
Β Λυκείου Νόμος Coulomb (iii) , (iv)
Β Λυκείου Ανίχνευση Ηλεκτρικού Πεδίου
Β Λυκείου Ανομοιογεννές Ηλεκτρικό Πεδίο
Γ Γυμνασίου Ένταση – Δυναμικές Γραμμές Ηλεκτρικού Πεδίου
Γ Γυμνασίου Ηλέκτριση με τριβή – αγωγοί – μονωτές
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Ηλεκτρικό Ρεύμα
Γ Γυμνασίου , Β Λυκείου Quiz με εικόνες στο Ηλεκτρικό Ρεύμα
Γ Λυκείου Κύματα

Με δεξί κλικ σε κάποιο δεσμό και επιλογή “Aποθήκευση δεσμού ως …” μπορείτε να αποθηκεύσετε την αντίστοιχη προσομοίωση.

Διάφορα :

Γεωγραφία (Α Γυμνασίου)
Ήπειροι
Ανατολή - Δύση Ηλίου στην Ελλάδα
Ανατολή - Δύση Ηλίου , Διάρκεια Ημέρας
Ζώνες ώρας
Γεωγραφικό Πλάτος - Μήκος (Σφαίρα) , (Χαμηλής Ανάλυσης- Γρηγορότερο)
Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος
Γεωγραφικό Πλάτος , Μήκος Quiz
Μέρα-Νύχτα-Εποχές
Εποχές (Γεωκεντρικό)
Μέρα-Νύχτα-Εποχές (Σφαίρα-Γεωκεντρικό) , (Χαμηλής Ανάλυσης-Γρηγορότερο)
Εποχές (Ηλιοκεντρικό)
Μέρα-Νύχτα-Εποχές (Σφαίρα-Ηλιοκεντρικό) , (Χαμηλής Ανάλυσης-Γρηγορότερο)
Μεγάλα Ηφαίστεια
Χάρτες Ελλάδας , Κλίμακα
Χάρτες Αφρικής , Κλίμακα
Κλιματικός Χάρτης
Μεγάλες Λίμνες του Κόσμου
Ωκεανοί
Θάλασσες
Υποθαλάσσιο Ανάγλυφο
Νησιωτικά Κράτη
Μεγάλα Ποτάμια του Κόσμου , Ασίας , Αμερικής , Αφρικής
Μεγάλες Οροσειρές του Κόσμου
Μεγάλες Πεδιάδες του Κόσμου
Μορφές Βλάστησης
Χώρες του Κόσμου
Γεωγραφία (Β Γυμνασίου)
Χώρες της Ευρώπης
Πρωτεύουσες Ευρωπαϊκών Κρατών
Σημαίες Ευρωπαϊκών Κρατών
Μεγάλα Ποτάμια της Ευρώπης (i) , (ii)
Μεγάλες Οροσειρές της Ευρώπης
Νομοί της Ελλάδας
Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας
Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας
Μεγάλα Ποτάμια της Ελλάδας (i) , (ii)
Μεγάλες Λίμνες της Ελλάδας

 Αστρονομία
 Ο Ήλιος η Γη και η Σελήνη
Η Σελήνη τώρα ...
Η Γη τώρα ...
3D - Οι Πλανήτες τώρα ...
Κομήτης Halley
Κομήτης Borrelly
Κομήτης Encke
Κομήτης Pons-Brooks
Μαθηματικά
Συνισταμένη Διανυσμάτων (Κανόνας Πολυγώνου)
Γραφική Παράσταση Ευθείας
Γραφική Παράσταση Παραβολής
Ίσα Τρίγωνα
Ισοσκελές Τρίγωνο
Τριγωνομετρικός Κύκλος
Σχεδίαση γραφικής Παράστασης ημιτόνου
Σχεδίαση γραφικής Παράστασης συνημιτόνου
Χημεία
Άτομα Μόρια
Χημικό Στοιχείο - Χημική Ένωση - Μείγμα
Χημική Εξίσωση Διάσπασης του Νερού
Συμπλήρωση Συντελεστών Χημικών Εξισώσεων

Οι προσομοιώσεις είναι μια προσφορά από τα φροντιστήρια Μήταλας.